Børnehuset Vrå
Indhold
Velkommen I Børnehuset Vrå
Lukkedage
Personale
Faglige distriksteam
Forældreråd
Kontakt os
Læreplanerne
Pædagogiske tilsynsrapporter
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Børnehuset Vrå
Børnehuset Vrå - Højskolevej-Østergade & græsvangen
9760 Vrå

Tlf.: 41224640
E-mail: Bornehuseneivraa@hjoerring.dk
Åbningstider
Børnehuset Vrå
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag06:00 - 17:00
Søndag06:00 - 17:00
Græsvangen
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Højskolevej
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Østergade
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen I Børnehuset Vrå
Velkomst folder

Børnehuset Vrå - en del af Område Sydøst

Børnehuset Vrå består af 3 huse: Vuggestuen på Græsvangen 9, Børnehaverne i Østergade 21 og på Højskolevej 11

I 2021/22, står vores nye børnehus færdig. Her flytter vi sammen med Vrå skole, Musik skolen & biblioteket, ved ICV. på Idræts alle.

Åbningstiden i alle tre afdelinger er mandag-torsdag 6.30-16.30; fredag 6.30-16

Der er mulighed for at søge udvidet åbningstid pga. arbejdstid/befordring, såfremt der er behov

 - henvendelse herom skal ske til Faglig leder.


Børnehuset Vrå er en institution, med en personalegruppe og en leder.

Det betyder, at vi i Børnehuset Vrå arbejder udfra samme pædagogiske grundlag og værdier,

samt Hjørring Kommunes Strategi for pædagogisk praksis.

Du kan som forælder, som udgangspunkt,forvente samme udmøntning af pædagogisk praksis, i alle tre huse, 

med udgangspunkt og hensynstagen, til aldersgruppens forskellige udviklingsniveauer.

Da vores fysiske rammer desuden er forskellige,  har det også betydning for de tilbud og aktiviteter,  der er i det enkelte hus.


Græsvangen huser vores vuggestue. Her er børnene fra ca. 6 mdr. til ca. 2.10 år. Vuggestuen har desuden 4 faste gæstedagplejepladser til brug for Hjørring Kommunes kommunale dagpleje.                                                                                                                                                         

I vuggestuen vægter vi det enkelte barns udvikling højt. Vi skaber og tilpasser læringsrum, som passer til børnegruppen. Vi ønsker et godt samarbejde med dig som forælder, for at skabe de bedste rammer for dit barn

Østergade huser vores yngste og mellemste børnehave børn. Her er børnene fra ca. 2.10 år og til ca 5 år.

Vi vægter modtagelsen af børnehavebarnet højt, for at barnet og du er trygge i de timer, det tilbringer i børnehaven. Det er vigtigt for os at modtage hvert barn, med anerkendelse.

Forældresamarbejdet er med til at sikre barnets trivsel, og er et fælles ansvar, og vi står altid til rådighed for en dialog.

I hverdagen har vi fokus på relationer og læringsmiljøer, både i forhold til det enkelte barn og børnegruppen. Fælleskabet vægtes og udvikles.

Højskolevej Som udgangspunkt flytter vi hver sommer, de 5-6 årige børn til Højskolevej.

Her tilbringes sidste år inden skole, med større ansvar/med-ansvar, større krav til det enkelte barn. Her oplever vi barnets selvstændighedsudvikling vokser og at barnet bliver klar til at forlade børnehaven hen over foråret.

I hverdagen sætter vi stor pris på at besøge hinanden - "gamle" venner mødes på tværs af de tre huse. Vi planlægger fælles aktiviteter  bla. i forbindelse med fejring af højtider, fælles temaer og brobygning.

Desuden samarbejder vi med ICV - Vendsyssel Idrætscenter og Vrå skole.


I Børnehuset Vrå arbejder vi overordnet ud fra Den styrkede pædagogiske læreplans temaer :

Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og har fokus på aktiviteter som styrker barnets robusthed, sociale relationer og den anerkendende/inkluderende tilgang.

Med legen som udgangspunkt bestræber vi os på, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet.


Græsvangen træffes på tlf 41 22 46 40

Østergade træffes på tlf 41 22 46 62

Højskolevej træffes på tlf 41 22 46 30

Holder dit barn fri eller er syg, vil vi gerne at du / I melder ind på Tabulex

I Børnehuset har vi frem til 2022, ikke madordning.

Følg os på Facebook på Børnehuset VråDu kan kontakte faglig leder på mail eller mobil:

Gitte.skaaning.toft@hjoerring.dk

mobil 4122 4664