Børnehuset Vrå
Indhold
Velkommen I Børnehuset Vrå
Lukkedage
Personale
Faglige distriksteam
Forældreråd
Kontakt os
Læreplanerne
Pædagogiske tilsynsrapporter
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Børnehuset Vrå
Børnehuset Vrå - Højskolevej-Østergade & græsvangen
9760 Vrå

Tlf.: 41224640
E-mail: Bornehuseneivraa@hjoerring.dk
Åbningstider
Børnehuset Vrå
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag06:00 - 17:00
Søndag06:00 - 17:00
Græsvangen
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Højskolevej
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Østergade
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen I Børnehuset Vrå
Velkomst folder


Børnehuset Vrå - en del af Område Sydøst


Børnehuset Vrå består af 3 afdelinger: Græsvangen 9, Østergade 21 og Højskolevej 11


Åbningstiden i alle tre afdelinger er mandag-torsdag 6.30-16.30; fredag 6.30-16


Der er mulighed for at søge udvidet åbningstid pga. arbejdstid/befordring, såfremt der er behov - henvendelse herom skal ske til Faglig leder.


Børnehuset Vrå er en institution med een personalegruppe og een leder fordelt på 3 adresser


Dette betyder, at vi i Børnehuset Vrå arbejder udfra samme pædagogiske grundlag og værdier, samt Hjørring Kommunes Strategi for pædagogisk praksis.


Du kan som forælder, som udgangspunkt forvente samme udmøntning af pædagogisk praksis, i alle tre huse, dog med udgangspunkt og hensynstagen til aldersgruppens forskellige udviklingsniveauer.


Vores fysiske rammer er forskellige, dette har betydning for de tilbud og aktiviteter der er i det enkelte hus.


Græsvangen huser vores vuggestue. Her er børnene fra ca. 6 mdr. til ca. 2.10 år. Vuggestuen har desuden 4 faste gæstedagplejepladser til brug for Hjørring Kommunes kommunale dagpleje.


Østergade huser vores yngste og mellemste børnehave børn. Her går børnene fra de er ca. 2.10 år og til ca 5 år. Som udgangspunkt flytter vi hver sommer næste års kommende skolebørn til Højskolevej.


Højskolevej huser som udgangspunkt de ældste børnehavebørn. Her går barnet fra 5-6 år.


Vi sætter stor pris på at kunne besøge hinanden på tværs af de tre afdelinger, vi planlægger fælles aktiviteter fx i forbindelse med fejring af højtider.


I hverdagen arbejder vi i Børnehuset Vrå overordnet ud fra Den styrkede pædagogiske læreplans temaer :

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab


Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og har fokus på aktiviteter som styrker barnets robusthed, sociale relationer og den anerkendende/inkluderende tilgang.

Med legen som udgangspunkt bestræber vi os på, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet.


Græsvangen træffes på tlf 41 22 46 40


Østergade træffes på tlf 41 22 46 62


Højskolevej træffes på tlf 41 22 46 30


Holder dit barn fri eller er syg, vil vi gerne at du / I melder ind på Tabulex


Du kan kontakte faglig leder på mail eller mobil:


Gitte.skaaning.toft@hjoerring.dk - mobil 4122 4664